Warkis kausijulkaisu 2023-2024

Animated publication

KAUSIJULKAISU 2023-2024

Puheenjohtajan terveiset

Toinen kauteni seuran puheenjohtajana alkaa olla puolessa välissä ja edelleen on ollut antoisaa tehdä asioi ta harrastajiemme eteen hyvässä yhteistyössä seuran johtokunnan, joukkueiden toimihenkilöiden ja Warkis Edustuksen kanssa. Tämän toimintakauden merkit tävimmät asiat on olleet myönteinen päätös Ope tus- ja kulttuuriministeriöltä apurahahakemukseemme huhtikuussa 2023 sekä Olympiakomitean lansee raaman Tähtiseura projektin tekeminen. Apurahan turvin voitiin palkata seuraan päätoimi nen Junioripäällikkö ja nyt syksyllä tehtävään valittu pitkän linjan varkautelainen kiekkomies Mika Immonen on päässyt hyvään vauh tiin. Luistelukoulussa ja Leijonakiekkokoulussa on harrastajamäärissä sel keää kasvua viime kauteen verrattuna, teemme Suomen Mallin ohjaustoimintaa Lehtoniemen alakoulussa viikottain sekä Mikan johdolla on työstetty seuran val mennuslinjausta eteenpäin. Valmennuslinjaus ja monet muut seuran tausta-asiat on dokumentoitu ja ne on otettu

on mahdollisuus harrastaa matalalla kynnyksellä. Tällä kaudella tällaisia toimin toja ovat edellä mainitut pienten lasten luistelukoulu, Leijonakiekkokoulu sekä aikuisten pipolätkä. Ko ronavuosien jälkeen on pystytty toteuttamaan myös perinteisiä toimintojamme koulukiekkoturnauksen sekä luistelutuntien muodoissa kouluilla ja päiväkodeissa. Samoja toimintoja jatkamme myös tänä talvena. Nämä ovat hienoja tapahtumia ja elämyksiä lapsille ja toivom mekin, että harrastamisen kipinä on syttynyt monelle lapselle. Tervetuloa mukaan jääkiekkoharrastukseen. Jääkiekkoliiton strategia kauden 2022-2026 päämää ränä on jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattami nen. Warkiksessa pyrimme kasvattamaan harrastajien ja seuratoimijoiden määrää panostamalla toimintamme kehittämiseen urheilutoi minnassa ja hallinnossa. Urheilutoiminnassa olemme edelleen Juniori-Jukureiden sateenvarjossa ja saamme heiltä arvokasta apua ja tukea joukkueidemme toimintaan. Liiton arvot ohjaavat myös meidän toi

lasten ja nuorten hyväksi, tehkäämme se mahdollisim man laadukkaasti. Jääkiekon pelikausi on jo hy vässä vauhdissa ja seuram me joukkueet ja yhteisjouk kueet (U12-U18) lähialueen seurojen (PiPS, LeKi-75 ja SuKiKa) kanssa ovat pelan neet sarjojansa jo syyskuusta saakka. Yhteisten joukkuei den toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi ja siitä isot kiitokset joukkuei den pelaajille, toimihenki löille sekä vanhemmille yli seurarajojen. Seuroissa on yhteinen ymmärrys siitä, että yhteistyöllä jääkiekko voi hyvin toiminta-alueellamme. Näin toimien voimme tarjota harrastajille niin kilpailulli sen ja harrastamisen polut sekä mahdollistaa myös arkiharjoittelun pääsääntöi sesti omilla paikkakunnilla. Kauden 24-25 suunnittelua on jo aloitettu ja tavoittee namme on saada van hempiin ikäluokkiin eli U16 ja U18 Mestis joukkueet. Aika näyttää onnistummeko siinä, mutta yksimielinen tahtotila seuroissa vallitsee. Mutta onhan jääkiekko paljon muutakin kuin kilpailutoi mintaa ja myös Warkiksessa

käyttöön seurassa. Kaikki työ mitä on nyt tehty palvelee koko seuran toimintaa niin jäällä, joukkueiden taustoilla ja seuran hallinnossa. Kaiken kehitystyömme päämää ränä on pitää jääkiekon harrastaminen Varkaudessa jatkossakin mahdollisena ja mahdollisimman pienin kustannuksin sekä siten, että seura toimii sisäisesti ja ulkoisesti fiksusti sekä antaa itsestään positiivisen kuvan. Ollaan siis hyvällä polulla kaiken kaikkiaan kehitystoi minnoissamme ja tästä on todisteena Tähtiseura status, jonka saimme 5.12.2023. Olemme ensimmäinen Tähtiseura auditoitu ur heiluseura Varkaudessa, 26. seura Pohjois-Savossa ja toinen jääkiekkoseura Poh jois-Savossa Juniori-KalPan jälkeen. Valtakunnallisesti me olemme 40. auditoitu seura jääkiekossa. Olkaamme tästä savutuksesta ylpeitä. Samalla rohkaisen muitakin varkautelaisia seuroja läh temään Tähtiseura polulle. Projekti antaa paljon eväitä seuratoimintaan ja havain nollistaa oman seuran toi mintamallien toimivuuden ja kehitettävät asiat. Tehdään seuroissa vapaaehtoistyötä

2

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

mintaa. Kunnioitetaan peliä. Jääkiekko opettaa kunnioi tusta ja rehtiä käytöstä niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolella. Yhteisöllisyys on voimavara ja jääkiekkoper heessä on paikka jokaiselle. Hauskuus on urheilun lähtökohta kaukalossa ja sen ulkopuolella. Erinomaisuuden tavoittelu. Tämän päivän teot on perusta huomisen menestykselle. Suomalainen jääkiekko tehdään yhdessä toimien seuroissa ja seurojen välisellä yhteistyöllä. Meneillään oleva kausi on 40-vuois juhlakausi Warkik selle. Nyt toimivat yhdistykset Warkis Varkaus ry ja Warkis Edustus ry ovat yhdistyksinä nuorempia, mutta vuodesta

1983 lähtien jääkiekkotoimin taa Varkaudessa on pyöritet ty eri yhdistysten toimesta, joiden nimessä on aina ollut Warkis. Yhdessä Edustuksen kanssa juhlittiin 40-vuotista taivalta lauantaina 9.12.2023 pelattavan Warkis – Heinolan Peliitat ottelun yhteydessä. Meillä oli oikein mukavat juhlallisuudet ja kansaa jäähallilla todella mukavasti. Olemme kiitollisia yhteistyö kumppaneillemme siitä, että olette mukana tukemassa toimintaamme. Pienelle seu ralle ja ennen kaikkea pienille urheilijan aluille tukenne on ensiarvoisen tärkeää, jotta jääkiekon harrastamisen

edullisella tasolla myös tulevaisuudessa. Meillä on täällä Varkaudessa Kämärin jääurheilukeskus, jossa on hienot puitteet toimia yhdessä muiden jääurheilu seurojen kanssa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia seuramme toiminnassa mukana olevia. Teette ensi arvoisen tärkeää ja merki tyksellistä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Suomalainen seuratoiminta perustuu vahvaan vapaa ehtoistyöhön, näin on myös meillä Warkiksessa. Tervetuloa seuraamaan Kämärille junioreiden ja edustuksen kotiotteluita!

Warkis Varkaus ry puheenjohtaja Marko Luostarinen

mahdollisuus on ollut ja pysyy kustannuksiltaan

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

3

Luistelukoulua sponsoroi:

LUISTELUKOULU

Warkis luistelukoulu Luistelukoulu toimii lapsi vanhempi jäällä periaat

teella. Luistelukoulussamme on parhaillaan ollut jäällä melkoinen vipinä kun reilut kolmekymmentä lasta van hempineen kirmailee jäällä. Luistelukouluun voi osallistua erittäin matalalla kynnyksellä ja tulla tutustumaan luistelun alkeisiin. Muutamia leikkejä

sisällytämme jokaiseen luistelukouluun lapsien

toiveiden mukaan. Luistelu koulu toimintaamme pääset osallistumaan torstaisin klo 17:00 harjoitusjäähalliin.

Terveisin, Junioripäällikkö Mika Immonen

4

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Warkiksen LEIJONAKOULUT KAUSI 2023-2024

Tervetuloa mukaan pipolätkään!

Pipolätkä

Kausi käynnissä! Tervetuloa mukaan

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille aikuisille miehille ja naisille, jotka eivät harrasta jääkiekkoa virallisessa tai epävirallisessa joukkueessa, mutta ovat kiinnostuneet kohottamaan kuntoaan jääkiekon avulla. Pipolätkä on rentoa meininkiä, hyvää mieltä ja liikuntaa! Jäävuoro tiistaisin klo 20.30 NPS Areenalla ja torstaisin klo 19.30 harjoitushallissa Ilmoittautumalla mukaan hyväksyt alla olevat ehdot ja maksut: Pipolätkä on matalan kynnyksen toimintaa. Pakolliset varusteet ovat luistimet, maila ja kypärä sekä lisäksi jääkiekkohanskojen ja kaulasuojan käyttö on suositeltavaa. Muita varusteita saa toki käyttää mutta pelin tempo pitää olla kaikkia osallistujia huomioonottavaa, jotta kaikki uskaltavat pelata. Warkis Varkaus ry. ei ole vakuuttanut vuoroilla kävijöitä. Huolehdi siis vakuutusturvasi kuntoon Pipolätkän osallistumismaksut: Warkis Varkaus ry jäsenmaksu 20€. Alle 15-v. 10€ Seura laskuttaa kerran kuukaudessa toteutuneet jäämaksu- kustannukset pipolätkän yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilö pitää yllä osallistujalistaa ja laskuttaa harrastajia osallistumiskertojen mukaisesti. Arviolta yhden kerran hinta on noin 5-7€

Varkauden Aluelämpö Luistelukoulu Harjoitukset torstaisin klo 17.15 Kämärin harjoitushalli Suositeltavat ikäluokat 2020 – 2017 Savon Voima Leijonakiekkokoulu Harjoitukset tiistaisin klo 18 NPS Areena ja torstaisin klo 18 Kämärin harjoitushalli. Suositeltavat ikäluokat 2018 – 2016 Tsekkaa lisäinfoa täältä:

Warkis Varkaus ry / Warkis Edustus ry Kausijulkaisu 2023-2024 Toimitus: Warkis Warkaus ry / Warkis Edustus ry joukkueenjohtajat Joukkuekuvat,

Taitto / digilehti: Mainos Forum Oy

edustuksen pelaajakuvat: Oma Design

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

5

Leijonakiekkokoulu 2023-2024 Warkis Leijonakiekko-koulu

ja ennen kaikkea hauskaa on ollut.

meidän suurin painopiste mitä pyrimme kehittämään kaikissa harjoituksissamme. Pelitälleihin kiekkokoulu on syyskauden aikana osallistunut 2 kertaa. Ekat olivat Varkaudessa ja toiset Mikkelissä. Olemme pelan neet Savonlinnan, Mikkelin, Suonenjoen sekä Pieksän mäen kiekkokouluja vastaan. Voittoja ja tappioita on tullut

että leijonan alkujen määrä harjoituksissa on kasvanut kauden edetessä ja tällä het kellä meitä on enimmillään noin 26 pikkuleijonaa. Harjoituksiemme rakenne perustuu hauskuuteen, kavereihin tutustumiseen ja tietysti pelisääntöjen opet telemiseen. Luistelutaidon kehittäminen on kaikkien pelien ja leikkien ohessa

aloitti toimintansa tänä vuonna lokakuun puoles sa välissä. Ensimmäisillä kerroilla paikalle saapui noin 12-15 pelaajan alkua. Tämän jälkeen toiminta on vakiintunut kahdesti viikossa tapahtuvaksi ti klo 18.00-19.00 kilpahalli ja torstain klo 18.15 – 19.15 harjoitushalli.

Kiekkokoulun rehtori kiittää kaikkia kiekkokouluun osal listuneita. Pidämme muuta man viikon hengähdystauon joulun aikana ja kevät kausi jatkuu sitten loppiaisen jäl keen. Toivottavasti kevätkau della rikotaan 30 osallistujan rajapyykki. Kaverit rohkeasti mukaan vaan.

Ilokseni olen huomannut

Terveisin, Junioripäällikkö Mika Immonen

Kiekkokoulua sponsoroi:

6

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Warkis on Varkauden ensimmäinen Tähtiseura!

Warkis Varkaus ry. on saanut tunnustuksen laadukkaasta työstään lasten ja nuorten urheilutoiminnassa. Seural lemme myönnettiin Olym piakomitean, Jääkiekkoliiton ja Pohjois-Savon liikunnan toimesta tähtimerkki 5.12.2023. Tähtiseuramerkki on lupaus seuratoiminnan laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtiseura tunnustusta juhlittiin lauantaina 9.12.2023 pelatussa Warkis 40-v. juhla ottelussa Warkis - Heinolan Peliitat. Warkis on ensimmäinen varkautelainen seura ja jääkiekossa valtakunnallises ti 40. seura, joka on saanut toiminnastaan tähtiseura tunnuksen. Pohjois-Savon alueella Warkis on 26. seura ja Pohjois-Savon alueen jääkiekkoseuroista toinen Juniori-KalPan jälkeen. Lähialueellamme Leppävir ran Virin lentopallo on saanut Tähtiseuramerkin ja jääkie kon puolelta Juniori-Jukurit, Juniori-KalPa ja Juniori-Jo kipojat. Kiitämme kaikkia projektissa mukana olleita toimijoitam me. Olemme ylpeitä tästä

saavutuksesta ja tunnustuk sesta seuramme toimintaa kohtaan. Seuran toimintaan, joka perustuu suurimmalta osin vapaaehtoistoimintaan, on nyt koostettu selkeät ja johdonmukaiset ohjeet ja käytännöt niin urheilutoi mintaan kuin myös seuran hallintoon. Tähtiseuramerkki on osa seuran visiota - Pidetään Keski-savolainen lätkä pinnalla ja pidetään seura tunnettuna laadukkaasta toiminnastaan. Mikä on Tähtiseura? Lähde: Olympiakomitea ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun kes keistä vahvuutta: seuratoi mintaa. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaas sa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista. Laatutekijät jakautuvat neljään osioon ja niiden alateemoihin: Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen

taan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoit teitaan ja kehittyä. Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret (vihreä täh timerkki), aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-ur heiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttä vä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin. Lisätietoja tähtiseura laatuohjelmasta: Tähtiseurat - Suomen Olympiakomitea

1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi) 2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmen nuksen linjaus) 3. Seuran ihmiset (voimava rat ja yhteisöllisyys) 4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet) Tähtimerkki on siis lupaus laadusta. Tähtimerkin saa neessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapah tuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikute

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

7

Warkis U10

päässeet hyvin mukaan toimintaan.

Uusi kausi aloitettiin elo kuussa jääharjoituksilla ja U10 leijonaliigapelit ovat juuri pyörähtäneet käyntiin. Joukkueemme on kasvanut hieman ja mukana on n. 20 junioria. Olemme saaneet myös uusia vahvistuksia toimihenkilöihin. Loistavaa! Valmennusvastuuta kanssani jakaa Pekka, Jarmo ja Elmeri. Suurin osa pelaajista on harjoitellut yhdessä jo aikaisempina vuosina leijonakiekkokoulusta lähtien, mutta syksyn aikana jouk kueeseemme on tullut myös uusiakin kavereita, jotka ovat

me kerran kuukaudessa ja ajoittain olemme saaneet vierailevia tähtiä Warkiksen Edustusjoukkueesta. Lisäksi olemme aloittaneet sa tunnaiset oheisharjoitukset ennen jäätreenejä. Pelejä pelataan lähiseurojen kanssa viikonloppuisin pa rina päivänä kuukaudessa. Nyt on erittäin hyvä aika tulla tutustumaan ja kokeilemaan jääkiekkoa harjoituksiimme, tervetuloa!

Joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: valmenta ja Jarmo Huovinen, valmentaja Tommi Kärkkäinen, Justus Heis kanen, Jooa Kärkkäinen, Sisu Hiltunen, Ossi Hiltunen, Kasper Kammonen, Aleksi Leontiev, Noel Impivaara, Viktor Räsänen, Onni Koljonen, valmentaja Pekka Hiltunen, Leevi Janhunen Alarivi Vasemmalta: Akseli Syrjälä, Jose Huovinen, Leo Kokko Gonzalez, Mikael Fihlman, Niilo Kilpeläinen, Eemil Hotti, Juska Pietikäinen, Jooa Silven toinen, Justus Johansson, Iklas Asikainen Kuvasta puuttuu Alma Välimaa, Lenni Miettinen, rahastonhoitaja Lotta Impivaara, joukkueen johtaja Niklas Johansson sekä valmentajat Elmeri Jyrkkänen ja Jari Välimaa.

Tärkeimmät tavoitteet ovat viime kauden kaltaisia. Liikkumisen ilo, onnistumisen riemu ja hauskanpito jää kiekkoa pelaamalla. Harjoit telemme joukkueen kanssa ryhmätaitoja, toisten lasten sekä aikuisten huomioimista. Harjoittelemme kaksi-kolme kertaa viikossa ja harjoi tusten aikana kehitetään joukkuepelaamista sekä pelaajien henkilökohtaisia lajitaitoja. Taitovalmentaja vierailee harjoituksissam

Terveisin, Valmentaja Tommi Kärkkäinen

8

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

9

Warkis U12

U12-joukkue (2012-synty neet) uudistui tälle kaudelle ja hynttyyt lyötiin yhteen Leppävirran ja Pieksämäen pelaajien kanssa ja muodos tui Sawo Hockey U12. Yhteis joukkueen avulla saimme sarjaan kaksi peliryhmää. Varkaudesta joukkueessa harjoittelee tällä hetkellä kymmenen pelaajaa, Lep pävirralta 11 ja Pieksämäeltä 11 pelaajaa. Varkaudessa harjoittelemme pari ker taa viikossa, sekä omalla Varkauden ryhmällä, että yhteisesti ja viikon kolmas harjoituspaikka vaihtelee eri paikkakunnilla.

sarjassa usealla peliryhmällä ja heidät päästään kohtaa maan myös. Varkauden harjoitusryhmäs sä porukka on jo toisille niin tuttuja, että pukukopissa juttu lentää. Pieni ryh mämme osallistuu harjoi tuksiin aktiivisesti ja meno treeneissä on ollut hyvää. Uusiin joukkuekavereihin toki tutustutaan joka kerta paremmin ja yhteiselo alkaa pikkuhiljaa sujua. Panostam me paljon luistelu- ja kiekon käsittelytaitoihin, mutta toki yhteisharjoituksissa myös joukkuepelaamisen harjoit telu on tärkeää. Sarjapelien lisäksi olemme jo pelanneet

Vuokatissa SuperPark- turnauksessa syyskuun

Joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: Petri Boman, Timo Mustonen, Jan Elfvengren, Jasper Pyymäki, Sampo Mikkonen, Joonas Pyymäki, Emmi Kallio Alarivi vasemmalta: Eemeli Mustonen, Jooa Elfvengren, Elmeri Boman, Valtteri Backman, Panu Siitari, Miro Lohjala, Aapo Nykänen Kuvasta puuttuu Jaakko Pakarinen

puolivälissä. Turnaus toimi hyvin uusiin pelikavereihin tutustumiseen ja yhteispelin harjoitteluun. Sarjapelit start tasivatkin sitten jo lokakuun alussa ja saatiin heti kaksi kotiturnausta pelattavaksi sarjakauden alkuun Lep pävirralla ja Varkaudessa. Sarjassa vastustajat löytyvät Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta. Mukana edellisiin kausiin verrattuna on kivasti meille tuntemattomampia vastustajia, kuten IPK/LL-89, KK-81, Jokipojat, Lieksan Hurtat ja Nurmeksen Sepot. Toki ”vanhat” tutut KalPa, SaPKo ja Jukurit mukana

ja sovimme myös sopiviin väleihin harjoituspelejä, koska pelihän se on mikä sytyttää ja kehittää.

Terveisin, Joukkueenjohtaja Emmi Kallio

Kauden pelit startattiin

10

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

KEITTIÖT

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

11

Warkis U13

niä vedetään yhdessä War kis U14 kanssa maanantaina Varkaudessa ja tiistaina Lep pävirralla. Nämä treenit mah dollistavat pelaajille riittävän haasteen kehittyä omalla ta sollaan ja ylittää itsensä, kun saa isompien kanssa treena ta. Tästä iso kiitos koko U14 po rukalle. Kolmas treeni kerta on yhteisjoukkueen yhteiset tree nit, jotka pidetään torstaisin vuoron perään joko Varkau dessa tai Pieksämäellä. Näis sä treeneissä hiotaan joukku een yhteistoimintaa kuntoon. Lisätreeneinä innokkaimmil le pelaajille Warkis on mah dollistanut juuri alkaneet tai tojäät, joissa pelaajat saa enemmän henkilökohtaisia neuvoja, joita ei pystytä niin tarkasti antamaan normaali en treenien puitteissa. Kiitok set tästä mahdollisuudesta

Warkikselle.

U13 joukkueessa pelaa hieno joukko pelaajia ja tästä kiitok set vanhemmille, valmentajil le, huollolle ja yhteistyökump paneille, jotka mahdollistatte tämän pienen joukkueen toi minnan ja annamme pelaajil le mahdollisuuden harrastaa hienoa lajia. Warkis U13 joukkuetta tuke massa tällä kaudella ovat: Nordic Power Service Oy, Edu tec Oy, Suomen Vitamiinikes kus Oy, Ventosteel Oy, MHplan Oy, ja JHK-metallivälitys Oy. Joukkueeseen otetaan mielel lään uusia pelaajia mukaan, joten rohkeasti tutustumaan joukkueen toimintaan.

Kaudella 2023-2024 Warkis U13 joukkueessa pelaa seitsemän innokasta ja ahkeraa nuor ta kiekkoilijaa. Joukkue jatkaa yhteistyötä lähialueiden jouk kueiden Pips, Leki-75 ja Suki kan kanssa muodostaen Sawo Hockey yhteisjoukkueen. Yh teisjoukkueessa on yhteensä 25 pelaajaa (Pips 14, Warkis 7, Leki-75 3 ja Sukika 1). Tällä pe laaja määrällä saadaan jouk kueet AAA- ja AA-tasoryhmiin ja näin ollen jokainen pelaaja saa oman tasonsa mukaisia pelejä, jotka kehittävät pelaa jia. Syyskaudella näille taso ryhmille tulee yhteensä yli 30 peliä mukaan lukien harjoi tusottelut.

koi kaksi vuotta sitten osallis tumalla yhteiseen kevät tur naukseen Kuortaneella ja tämä osoitti jo silloin miten hyvä yhteishenki joukkueen pelaajilla, on keskenään. Nyt pelataan toista kautta sarja pelejä yhteisjoukkueena. Alku kauden peleihin mahtuu on nistumisia ja epäonnistumisia mutta on hieno nähdä mi ten pelaajat, ja peli on kehitty nyt syyskauden kuluessa. Täl le kaudelle uutena asiana on otettu pitkille matkoille bussi kuljetukset, joka lisää joukku een yhteishenkeä, kun saa daan matkustaa joukkueena yhdessä.

Jääkiekkoterveisin Sawo Hockey U13

Warkis U13 treenaa kolme ker taa viikossa, joista kaksi tree

Yhteisjoukkueen tarina al

12

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Joukkuekuva: Ylärivi vas.: Olli Kervinen (Vastuu valmentaja: Leki-75), Antti Kosunen (Valmentaja: Pips), Eemil Hartikainen, Teemu Rossi (Vastuuvalmentaja: Pips), Max Heinonen, Jani Taavitsainen

Keskirivi vas.: Paavo Antikainen, Otto Vahtermo, Kalle Kuivalainen, Joosua Kolehmainen, Noel Rossi, Konsta Kosu nen, Eemeli Kosunen, Akseli Pellinen, Mette Halkonen, Viljami Kokko, Justus Smolander, Atte-Oskar Keinänen

Alarivi vas.: Leo Voutilainen, Otto Sutela, Joni Leskinen, Eetu Karjalai nen, Nuutti-Veikko Tenhunen, Oliver Andersson, Peetu Räsänen, Santtu Reponen.

(Huolto, Pips), Niklas Taavitsainen, Mika Julkunen (Vastuuvalmentaja: Warkis), Niklas Strömberg, Jarno Kolehmainen (Joukkueenjohtaja: Warkis), Kari Kuivalainen (Joukkueen johtaja: Pips)

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

13

Warkis U14

parhaimmillaan harrastajilleen tuo. Peleistä vapaita viikonlop puja jätetään kalenteriin, jotta muille talven harrastuksille ja levolle jää tilaa. Joukkueessa harjoittelee yhdessä tällä hetkellä 31 pelaajaa, joista kaksi tulee Suonenjoelta, viisi Pieksämäeltä, 10 Leppävirralta ja 14 Varkaudesta. Lisäksi Suonen joella harjoittelee itsenäisesti 11 SuKiKa pelaajaa. Tekemisen meininki on jatkunut oikein hyvänä ja merkitsevim mät asiat tälle on innokkaat pelaajat, jotka osallistuvat aktiivisesti harjoituksiin ja peleihin. Toisena asiana on joukkueen kokenut valmennus, jota Juniori-Jukureiden (Varkaus ja Pieksämäki) ja KalPan (Lep pävirta) taitovalmentajat käyvät säännöllisesti sparraamassa ja opastamassa oikeanlaisiin harjoitteisiin eli juuri niihin asioihin mihin U14-junioreissa on tärkeintä keskittyä.

sen taitoja on ryhdytty harjoit telemaan entistä enemmän ja tärkeänä asiana edelleen ovat pelaajien kotijoukot, jotka oikealla tavalla kannustavat lapsiaan sekä kuskaavat ja kustantavat toimintaa. Pelaa jien taidot kehittyvät huimaa vauhtia ja saamme kokea paljon onnistumisen elämyksiä niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolella kannustusjoukoissa ja talkootehtävissä. Joukkue urheilun ja ylipäätään juniori harrastetoiminnan yksi tärkein tehtävä on opettaa ryh mässä toimimisen taitoja. Tämä on myös tärkeimpiä seuramme arvoja. Tavoite on että jokainen pelaaja tulee hyvällä mielellä hallille ja lähtee sieltä vielä paremmalla.

Keski-Savon U14-2010 joukkuei den neljäs yhteinen toiminta kausi on jo hyvässä vauhdissa. yhteistyössä ovat Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran ja Suonenjoen jääkiekkoseurat, Warkis, PiPS, LeKi-75 ja SuKiKa, joukkueen nimi lyhennettiin ytimekkäästi muotoon Sawo Hockey ja tämän tiimoilta saatiin myös uudet tyylikkäät pelipaidat. Toimintakausia on jokaisella seuralla tässä 2010 ikäluokassa takana jo monia. Tälle kaudelle ilmoitettiin sarjaan yksi AAA ja kaksi AA joukkuetta, näin saam me turvattua talousalueen juni oreille jääkiekon harrastusmah dollisuuden kotipaikkakunnalla ja pelaamisen jokaisen pelaajan tasolle sopivassa joukkueessa. Tällä 2023-2024 pelikaudella jat kamme samalla tavalla ja viime kauteen verrattuna lisäämme

hieman yhteisharjoittelua, mut ta edelleen suurimman osan harjoituksista pelaajat harjoit televat kotipaikkakunnissaan. Toinen U14 AA joukkue koostuu SuKiKa pelaajista ja harjoittelee itsenäisesti Suonenjoella, yh teistyö mahdollistaa pelaajien liikkumisen vapaasti joukkuei den välillä, jolloin mahdollista pelaajapulaa otteluihin voidaan auttaa suuntaa ja toiseen. Joukkueen sarjakausi on alkanut jo syyskuun lopulla ja ennen sarjapelejä osallistuimme Jukureiden järjestämään Heimoturnaukseen Mikkelissä, lisäksi pelasimme pelitällejä Lahdessa Pelikaaneja vastaan ja myös Diskos ja Jokipojat kävivät vieraanamme Pieksämäellä. Harjoituspeleissä tuli voittoja ja tappioita eli saimme kokea kaikki tunneskaalat mitä urheilu

Jääkiekko on koko perheen harrastus! Let’s play hockey!

Jääkiekkoterveisin Warkis Sawo Hockey U14

Tällä kaudella joukkuepelaami

14

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Joukkuekuva: Ylärivi vas.: Jani Nyyssönen (huoltaja), Aapo Skinnari, Tuukka Monni, Eemeli Nyyssönen, Elias Luostarinen, Oliver Leppänen, Samu Immonen, Ville Su tela, Otto Poutiainen, Jussi Aartolahti

(huoltaja), Marko Kauppinen (huoltaja) Keskirivi vas.: Henri Suhonen (huol taja), Iivo Kolari, Arttu Keinänen, Jyry Kauppinen, Joona Pakarinen, Juuso Aartolahti, Luka Strömberg, Iikka Hent tunen, Eetu Tapanainen, Sisu Suhonen, Aapo Männikkö, Tomas Smolander,

Antti Tapanainen (joukkueenjohtaja), Mikko Skinnari (vastuuvalmentaja) Alarivi vas.: Jarkko Pakarinen (rahas tonhoitaja), Topias Kekäläinen, Erno Vikla, Jere Kovanen, Aapo Karjalainen, Ville Niiranen, Matias Havukainen, Jonni Räisänen, Eppu Hiltunen, Aamos

Holopainen, Jussi Männikkö (valmen taja), Marko Luostarinen (valmentaja) Kuvasta puuttuu Arttu Nikulainen, Konsta Kauppinen, Miko Säämänen, Toni Säämänen (valmentaja), Jari Kekäläinen (huoltaja) ja Markku Vikla (huoltaja)

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

15

U15 joukkue

Kiekkokausi 2023-2024 on jo käynnissä hyvässä vauh dissa. Olemme saaneet mukaan muutamia uusia pelaajia ja sitä kautta uutta voimaa niin harjoituksiin kuin peleihinkin. Tällä hetkellä joukkueessamme touhuaa 31 kenttäpelaajaa ja 4 maa livahtia. Pelaajat tulevat Leppävirralta, Varkaudesta, Pieksämäeltä ja Suonenjoel ta. Vaikka pelaajat tulevatkin useammalta paikkakunnalta, niin joukkuehenki on todel la hyvä ja joukkueeseen on helppo liittyä. Harjoitusten määrä on pyrit ty systemaattisesti kasvatta maan joka kausi eikä kerralla ole otettu suurta harppausta harjoitusmäärissä. Viime kesän oheisharjoittelujakson

suosikin viittaa kannatte lee kauden alkaessa KalPa, joka on kerännyt lähialueil ta yhden kovan joukkueen. Toinen kärkipäähän uumoiltu joukkue on tasaisen vahva KooKoo. Kotijoukkue lähtee haastamaan kovassa sar jassa ennakkosuosikkeja ja tavoittelee paikkaa kärkikol mikosta. Syyskaudella meillä on yhteensä 30 sarjapeliä. Joukkuettamme tukee täl läkin kaudella moni yritys ja taho, suuren suuri kiitos teille siitä!

jälkeen syksyllä on harjoiteltu neljänä iltana viikolla jäällä ja vaikuttaakin, että kentällä nähdään tulevalla kaudella enemmän vauhtia ja kamp pailupelaamista. Pelaajat ovat olleet todella motivoi tuneita treenaamaan, joka tietää hyvää kautta ajatel len. Joukkuetreenien lisäksi olemme saamassa viik ko-ohjelmaamme seuran järjestämät taitojäät. Tällä kaudella U15 ikäryhmä osallistuu sekä kilpa- että harrastesarjaan. Liiga ja Mestis joukkueista ikäkauden parhaita pelaajia luistelut taa Sawo Hockeyta vastaan kauden mittaan mm. Koo Koo, KalPa, Jukurit, SaiPa, IPK, Ketterä, Jokipojat. Kilpa- ja harrastesarjassa ennakko

Joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: Anniina Kröger, Mikko Lackman, Rasmus Mikander, Elias Rissanen, Minea Huovinen Anton Hartikai nen, Tanja Leontyeva, Luka Kröger, Justus Lehtovirta, Konsta Rissanen, Taavi Lackman, Joni Hartikainen, Pasi Simonen Keskirivi vasemmalta: Jani Kaila, Markku Vikla, Joel Remu nen, Oona Nenonen, Eemil Vikla, Daniil Maslov, Eetu Kokko, Leevi Remonen, Dmitrii Kramarenko, Aleksi Repo, Simo Kajava, Kaapo Tuovinen, Kaapo Vepsäläinen, Antti Kinnunen, Jari Heinonen, Jari Turunen Alarivi vasemmalta: Miiro Heinonen, Alex Kaila, Eemeli Airaksinen, Kimi Heinonen, Perttu Hynninen, Otto Simonen, Onne Huttunen, Niilo Huovinen, Otto-Emil Keinänen, Aksel Gereli, Paavo Väyrynen

Jääkiekkoterveisin , Warkis Sawo Hockey U15

16

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Renkaita ja huoltoja talven turvaksi Valmiina joka lähtöön - Vianor

Autoilu S ja J Asikainen Ky / Kuljetus Warcell Oy

Hakkapeliitta ® 10 Seuraavan sukupolven turvallisuutta

Vianor Varkaus Käsityökatu 37, 78210 Varkaus p. 010 401 3680 ma-pe: 8.00–17.00 vianor.fi Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Lisäsyitä l eveään hymyyn

O suuspankin omistaja-asiakkaana saat uusia etuja ja ylimääräisiä OP-bonuksia. Saat päivittäiset pankkipalvelut ilman k uukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka. Lisäksi Käyttötilillesi kasvaa korkoa 0,25 %.

H yödyt myös ylimääräisistä OP-bonuksista: vuonna 2024 sinulle kertyy bonuksia jopa 40 % enemmän kuin normaalisti.

L ue lisää: o p./lisaedut fi

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

17

Warkis U18 Tälläkin kaudella joukku

Warkis Sawo pelaa neljän lohkon U18 Suomi-sarjaa lohkossa 3, joka pelataan kaksinkertaisena sarjana yhdeksän joukkueen kesken ja lisäksi nelinkertaisena maantieteellisesti lähimpien vastustajien Jyväskylän Dis kos Teamin ja Kalpa Teamin kanssa. Muut lohkon jouk kueet ovat Rovaniemen RoKi Akatemia, Oulun Kärpät P, RJK Raahesta, Lapuan Virkiä, S-kiekko Akatemia Seinäjoel ta ja KuRy/MIF/Kraft Kurikasta. Sarjassa ei pelata erillistä alkusarjaa vaan tahkotaan kevääseen 24 ottelua ja lohkojen voittajat pelaavat kevään lopputurnauksessa Suomi-sarjan mitaleista. Joukkue harjoittelee 3 kertaa viikossa, joista perjantaisin teemana valmistaudutaan

viikonlopun peleihin. Jouk kueen pelit ovatkin sujuneet Joulutaukoon mennessä erinomaisesti saavuttaen 14 ottelusta 12 voittoa ja 2 tasapeliä ja joukkue ma jaileekin ansaitusti kärki paikalla. Pelejä on vielä 10 kevätkaudella, joten kovasti on töitä vielä tehtävä ja peliä parannettava, sillä kevättä kohti ne tulevat kovenemaan. Niin valmennuksen kuin koko joukkueen ainoana tavoit teena onkin päästä loppu turnaukseen ja taistelemaan siitä kirkkaimmasta mitalista. Isot kiitokset joukkueen yhteistyökumppaneille ja tukijoille!

Joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: Jaakko Hynninen (Huolto), Veeti Kokko, Aatu Lackman, Joni Jäppi nen, Paavo Hynninen, Jesse Kolari, Aleksei Rottselainen, Toni Jäppinen, Luukas Rissanen, Onni Vauhkonen, Jani Lankinen (Jojo) Alarivi Vasemmalta: Anssi Pekkonen, Mio Kinnunen, Veeti Miettinen (A), Tomi Kainulainen (Valmentaja), Paavo Hynninen (A), Toni Kinnunen (Vastuuval mentaja), Lucas Puotila (A), Tuukka Virtanen, Lari Virtanen Kuvasta puuttuu Kalle Lankinen (C), Eemeli Markkanen, Jonne Hiltunen, Onni Markkanen, Ot to-Ville Ojala, Otto Pylvänäinen, Marko Markkanen (huoltaja) ja Herkko Korhonen (valmentaja).

eemme koostuu mahtavas sa yhteistyössä lähialueen seurojen Warkiksen, LeKi-75:n, SuKiKa:n ja PiPs:in nuoris ta pelaajista muodostaen Warkis Sawo U18 joukkueen. Joukkueessa on 20 kenttä pelaajaa sekä 2 maalivahtia, joka riittää parhaimmillaan juurikin täyteen pelikokoon panoon. Pelaajien ikäja kauma on 2008-2005 syn tyneissä pelaajissa ja jotkut pelaajistamme ovat käyneet hakemassa kokemusta myös miesten peleistä oman ”emoseuransa” edustusjouk kueissa aina mahdollisuuk sien mukaan. Joukkueella on nuorekas pelitaustaa omaa va valmentajakaarti vastuu valmentajana Toni Kinnunen ja valmentajat Tomi Kainulai nen ja Herkko Korhonen.

Terveisin, Joukkueenjohtaja Jani Lankinen

18

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

MOTO-HARRI • Kaivinkonetyöt • Pienrakennusten pohjat • Salaojitus • Sadevesi- ja jätevesijärjestelmät

Pasi Maljanen 040 517 1660 pasi.maljanen@rakennuspalvelu.inet.fi www.rpmaljanen.fi RPM Pasi Maljanen Oy Rakennuspalvelu

www.moto-harri.fi 0440 755 857

KOTIRUOKAPALVELU

LOUNAS KOTIISI JOKA PÄIVÄ!

Ruoka 9,50€ + kuljetus 4,00€ Soita: 040 732 8110 www.kisapuisto.fi/ruokapalvelu

Kauneushoitola & kosmetiikkamyymälä

KESKUSKATU 28, 76100 PIEKSÄMÄKI

p. 015 482 585

Avoinna ma-to klo 10-17 + sopimuksen mukaan

mjcosmetics.fi

Asiakaslähtöistä kuljetuspalvelua nopeasti ja luotettavasti

Yritysasiakkaille 24/7 pikakuljetus päivystyspalvelu vtkuljetus.fi

vtkuljetus@gmail.com 050 406 0076 / Tommi Pieksämäki

• Pika- ja täsmäkuljetukset • Sopimuskuljetukset • Umpi-, avo-, ja vaihtolavakuljetukset • Varastointi- ja terminaalipalvelut

Kalustoa löytyy lähes joka lähtöön ja toteutamme niin pienet kuin suuretkin kuljetustarpeesi lähelle ja kauas

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

19

RÄÄTÄLÖIDYT VENTTIILIPAKETIT NOPEILLA TOIMITUKSILLA

Suunnittelemme ja kokoamme venttiilipaketit toiveidesi perusteella

KATSO LISÄÄ Ruuvivaihteet, ohjausventtiilit ja muut lisäosat Valtava venttiilivalikoima suoraan varastosta

Pneumaattiset, sähköiset ja hydrauliset toimilaitteet Oma kokoonpanopalvelu mahdollistaa nopeat toimitukset

www.econo sto.fi

Lukkosalmentie 1 | KUOPIO www.econosto.fi Puhelin 017-2623 555

20

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Ostetaan/noudetaan AUTONROMUT romutustodistus yms. METALLIROMUT

MS-KIERRÄTYS 040 3545192

] OULULAHJA TARJOUS! Alkeiskurssi I 202 4 69 € •• jAhKkaueull okturi eiskteasatilnaunkvdeakei sangkyounal rjyf aas tsnri isnai p@lama gaars iees eee nkps eic laaradmi na a n K � O T/ IiEnDU@STkEaLrUtaTno&goLlfA.HJAKORTTITILAUKSET: p. 0400 679 928 fo fi

(toimitamme lahjakortit sahkopostitse)

Muista myös! Kaikille avoin lounasravintola kaupungintalon yläkerrassa. Lounas tarjolla arkisin klo 10.30-13 .00

Kauppakatu 35, Varkaus TERVETULOA!

22

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

Warkis edustus Kuluva kausi Warkis-edustusjoukkueen Esa Soininen.

Suomi-sarja karsintoihin on katkennut jo alkuvaiheessa, ja toissa vuonna nousi jäi 1 tehdyn maalin päähän. Joukkueessamme on tehty pidemmän aika välin tavoite nousta Suomi-sarjaan lähivuosien aikana. Tätä ei ole lähdetty tavoittelemaan hinnalla millä hyvänsä, vaan sinne noustessa joukkueen toiminta tulee olla vakaalla pohjalla. Tämän tavoitteen Joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: Aleksi Ahokos, Toni Paakkunainen, Joona Kolehmainen, Samu Montonen, Vikke Vieras, Ville Lankinen, Henri Puranen Keskirivi vasemmalta: Esa Soininen, Mika Himanen, Teemu Huoponen, Niklas Holopainen, Jesse Kolari, Konsta Lankinen, Miikka Halala, Joonas Turunen Alarivi vasemmalta Elmeri Nikulainen, Joona Viljakainen, Mikko Hyyryläinen, Jarkko Juutilainen, Pyry Pietinen, Mika Immonen, Arttu Minkkinen, Onni Eronen, Juha Tarkiainen

vakiopaikan kokoonpanosta, ja heidän lisäkseen muuta ma muukin nuori pelaaja on päässyt kokeilemaan rauta liigan vauhtia! Myös olosuhteet Varkau dessa paranivat kesällä useamman pykälän, kun NPS Areenalle asennettiin uusi joustokaukalo sekä ener giatehokkaat led valais tus. Näistä parannuksista haluammekin esittää erittäin ison kiitoksen Varkauden kaupungin suuntaan!

Joukkue pysyikin hyvin pitkälle samanlaisena kuin edellisenä kautena, syksyllä joukkueeseen liittyivät vielä Vikke Vieras ja edellisenäkin kautena osittain Warkiksessa pelannut Arttu Honkavuo. Lisäksi joukkueen hyökkäys vahvistui kauden edetessä Kalpan U-20 joukkueessa pelanneella Juuso Tolvasella. Puolustus päätä vahvista maan kiinnitettiin edellisenä kautena Leki-75 paidassa pelannut Pekka Ruotsalainen. Ilahduttavaa on ollut nähdä omien junioreiden vahvat ot teet edustuksen paidassa, ja mm. Jesse Kolari, Taavi Tol vanen ja Ville Lankinen ovat ottaneet omilla esityksillään

edellinen kausi päättyi pelien osalta pettymykseen Playof feissa, kun välierä vaiheessa Suolahden Urho oli vahvempi lukemin 2-0. Uuden kauden rakentami nen aloitettiin kuitenkin jo edellisen kauden ollessa käynnissä, ja jo Playoffien aikaan päästiin julkaisemaan ensimmäisiä jatkosopimuk sia, ja maaliskuun lopussa kasassa oli jo 17 pelaajaso pimusta, ja valmennukseen kiinnitettiin jo edellisen kau den loppuun saattaneet Mika Immonen ja Jarkko Juutilai nen ja heidän lisäkseen mu kaan saatiin ennen kaikkea puolustuspeliä kehittämään

Tavoitteena Suomi-sarja:

Warkis on ollut tuttu näky II-divisioonan oman lohkon Playoffeissa jo useampa na vuonna, mutta matka

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

23

kannalta on ensi arvoisen tärkeää, että myös jatkossa Warkiksessa panostetaan ju niorityöhön sekä laadukkaa seen valmennukseen sekä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa. Tämän toimiessa seuran juniorityö ruokkisi edustusta mahdollisimman paljon, ja tätä kautta kentällä voitaisiin nähdä useampia omia kasvatteja. Lähialueilla on kasvamassa useampi hyvä juniori ikäluokka, ja tästäkin syystä alue tarvitsisi joukkueen myös Suomi-Sar jaan. Varkautelaiselle kiekkoyleisölle, junioreille ja tukijoille: Warkis edustusjoukkueen otteluita on tänä syksynä käynyt katsomassa ilah duttava määrä katsojia, ja mm. Warkiksen 40v. juhlaot telussa katsomot täyttyivät äärimmilleen. Mutta totta kai toivomme tietenkin yhä useamman ihmisen löytävän

tien Kämärille kannusta maan meitä ja nauttimaan vauhdikkaasta kiekko viih teestä! Pyrimme koko ajan kehittämään ottelutapah tumiamme, jotta voimme tarjota teille katsojille ja yhteistyökumppaneillem me, turvallisen ja viihtyisän tapahtuman. Pyrimme myös olemaan aktiivisia sosiaali sessa mediassa ja kotisivuil tamme löytyy maalikoosteita peleistämme. Warkis-edustusjoukkue kiittää kaikkia yrityksiä ja yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat olleet mukana tukemassa joukkuettamme tässä vaikeassa maailman tilanteessa, matkalla kohti tavoitettamme, ilman teitä tämä ei olisi mahdollista. Edustusjoukkueen kotisivut löydät osoitteesta: www.warkisedustus.fi.

Tulevat kotiottelut 03.02.2024 16.00 Warkis - PEPO HC 10.02.2024 17.00 Warkis - Pesä 17.02.2024 18.00 Warkis - SuKiKa

Warkiksen uudistunut fanituotekauppa löytyy osoitteesta: fanshop.fi/warkis

Kiekkoterveisin, GM Joonas Turunen

24

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

30

35

1

3

Elmeri Nikulainen

Juha Tarkiainen

Onni Eronen

Arttu Huttu

4

5

6

7

Toni Paakunainen Mikkelin Lasiasennus Oy

Juuso Tolvanen

Mikko Hyyryläinen K-Market Kaukola

Ville Lankinen

8

11

15

16

Eetu Kinnunen

Teemu Huoponen Tietomylly, Veikon Kone Kangasniemi

Joona Kolehmainen

Konsta Lankinen Liekkiloukku, Nordic Power Service, Suomen Hitsauspalvelu

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

25

18

20

17

19

Henri Puranen

Samu Montonen Next Step, Edutest

Joona Viljakainen Puustelli Mikkeli

Arttu Honkavuo Kisapuiston ruokapalvelut Oy, KGB

24

23

22

25

Vikke Vieras

Niklas Holopainen KipaJykä

Miikka Hakala

Jesse Kolari

28

27

29

41

Pekka Ruotsalainen

Arttu Minkkinen Sammet Dampers Oy, Siivouspalvelu Sitruuna

Pyry Pietinen

Taavi Tolvanen

26

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

48

Mika Immonen Päävalmentaja

Soininen Esa Valmentaja

Mika Himanen

Jarkko Juutilainen Valmentaja

Joonas Turunen General Manger

Kai Nousiainen Joukkueenjohtaja

Ville Pehkonen Joukkueenjohtaja

Aleksi Ahokas Huoltaja

Mikke Leskinen Huoltaja

Tommi Pöllänen Huoltaja

Jari Lankinen Huoltaja

WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

27

Warkiksen 40v. juhlaottelu 9.12.2023

Ennen ottelua Suomen jääkiekkoliiton edustutajat luovuttivat Tähtiseura kunniakirjan Warkis Varkaus Ry:n puheenjohtaja Marko Luostariselle, puheiden saattelemana. Tämän jälkeen jäälle saatiin lippuluisteluun Warkiksen kiekkokoululaiset sekä U-10 juniorit, sekä illan pääesiintyjät, Warkis ja Heinolan Peliitat. Juhlallisuuksissa palkittiin myös

Warkiksen edustusjoukkueesta Joona Kolehmainen ja Mikko Hyyryläinen saavutuksistaan Warkis paidassa. Ja tottakai, kun juhlista on kyse, polkaistiin pelikäyntiin maammelaululla, jonka tuli esittämään Petri Hervanto! Erätauolla yleisöä viihdyttivät Varkauden Tarmon taitoluistelijat vauhdikkaalla esityksellään.

28

KUVAT: PHOTO LYYTIKÄINEN | WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

KUVAT: PHOTO LYYTIKÄINEN | WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

29

30

KUVAT: PHOTO LYYTIKÄINEN | WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

PIPOLÄTKÄ 2023 | WARKIS KAUSIJULKAISU 2023-2024

31

Made with FlippingBook Digital Publishing Software